Kolsyresättningstabell

 
I tabellen anges jämviktstrycket i bar vid olika koldioxidhalter i ölet (angivna i volym/volym) och temperaturer.

  CO2 volym/volym      
Temp °C 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0  
0 0,1 0,2 0,4 0,5 0,6 0,8 0,9 1,0 1,1 1,3 1,4 1,5  
1 0,2 0,3 0,4 0,6 0,7 0,8 1,0 1,1 1,2 1,4 1,5 1,6  
2 0,2 0,3 0,5 0,6 0,8 0,9 1,0 1,2 1,3 1,4 1,6 1,7  
3 0,3 0,4 0,5 0,7 0,8 1,0 1,1 1,3 1,4 1,5 1,7 1,8  
4 0,3 0,4 0,6 0,7 0,9 1,0 1,2 1,3 1,5 1,6 1,8 1,9  
5 0,3 0,5 0,7 0,8 1,0 1,1 1,3 1,4 1,6 1,7 1,9 2,0  
6 0,4 0,6 0,7 0,9 1,0 1,2 1,3 1,5 1,6 1,8 2,0 2,1  
7 0,4 0,6 0,8 0,9 1,1 1,3 1,4 1,6 1,7 1,9 2,0 2,2  
8 0,5 0,7 0,8 1,0 1,2 1,3 1,5 1,7 1,8 2,0 2,1 2,3  
9 0,5 0,7 0,9 1,1 1,2 1,4 1,6 1,7 1,9 2,1 2,2 2,4  
10 0,6 0,8 1,0 1,1 1,3 1,5 1,6 1,8 2,0 2,2 2,3 2,5  
11 0,7 0,8 1,0 1,2 1,4 1,5 1,7 1,9 2,1 2,2 2,4 2,6  
12 0,7 0,9 1,1 1,3 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,3 2,5 2,7  
13 0,8 0,9 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9 2,1 2,2 2,4 2,6 2,8  
14 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,1 2,3 2,5 2,7 2,9  
15 0,9 1,1 1,3 1,5 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0  
16 0,9 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9 2,1 2,3 2,5 2,7 2,9 3,1  
17 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2  
18 1,0 1,2 1,5 1,7 1,9 2,1 2,3 2,5 2,7 2,9 3,1 3,3  
19 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4  
20 1,1 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,7 2,9 3,1 3,3 3,5  
21 1,2 1,4 1,6 1,9 2,1 2,3 2,5 2,7 3,0 3,2 3,4 3,6  
22 1,3 1,5 1,7 1,9 2,2 2,4 2,6 2,8 3,1 3,3 3,5 3,7  
23 1,3 1,6 1,8 2,0 2,2 2,5 2,7 2,9 3,2 3,4 3,6 3,8  
24 1,4 1,6 1,8 2,1 2,3 2,5 2,8 3,0 3,2 3,5 3,7 3,9  
25 1,4 1,7 1,9 2,2 2,4 2,6 2,9 3,1 3,3 3,6 3,8 4,0  
 
 
Riktvärden för kolsyreinnehåll:
Ale 1,8 - 2,4  volym/volym
Lager 2,2 - 2,8
Veteöl 3,0 - 4,0
 
 
Exempel:  Jag vill kolsyresätta ett lageröl vid 10°C. Riktvärde för kolsyreinnehåll i lageröl är 2,2-2,8 volymer. Jag väljer 2,4 volymer, och går in i tabellen ovan.
  Raden för 10°C och kolumnen för 2,4 volymer anger att trycket 1,1 bar ska ställas in.
 

©2001 Humlegårdens Ekolager
http://www.humle.se,   Tel. 08-514 501 20,  Fax 08-514 501 21,  Epost ekolager@humle.se